Onze ambassadeurs

Diverse medewerkers zijn ambassadeur voor hun eigen locatie. Via een fanpagina op Facebook vertellen ze over de activiteiten en belevenissen op de locatie, aangevuld met leuke foto's en video's.

Like onze ambassadeurs en volg hun belevenissen op Facebook. Je hebt ook de mogelijkheid om hen direct vragen te stellen.

Locatie Ambassadeur
Jelle Meineszhof, Balk Wiesje van Patyna
Teatskehûs, Blauwhuis Ineke van Patyna
Bloemkamp, Bolsward Froukje van Patyna
It Menniste Skil, Bolsward Hester van Patyna
Huylckenstein, Bolsward Ashley van Patyna
It Heechhout, Bolsward Regina van Patyna
Botniahuis, Franeker Klazina van Patyna
Saxenoord, Franeker Beitske van Patyna
Talma State, Heeg Ingeborg van Patyna
Nij Ylostins, IJlst Marloes van Patyna
Flecke, Joure Henny van Patyna
Finke, Koudum Hinke van Patyna
De Schutse, Lemmer Martine van Patyna
Avondrust, Makkum Mireille van Patyna
Heemstra State, Oentsjerk Anita van Patyna
Bonifatiushuis, Sneek Hinke van Patyna
Dr. Wumkeshûs, Sneek Emmy van Patyna
Ielânen, Sneek Jantina van Patyna
Frittemahof, Sneek Marjan van Patyna
Noorderhoek, Sneek Lianne van Patyna
Martenahiem, Tzum Geke van Patyna
Nij Dekama, Weidum Anouk van Patyna
Nij Stapert, Wommels Anky van Patyna
Aylva State, Witmarsum Arnolda van Patyna
Nij Mariënacker, Workum Nynke van Patyna