Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Als je bij ons komt werken, dan vragen wij je om een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Dit zijn wij vanuit de wet- en regelgeving verplicht. De kosten voor het aanvragen van een VOG zijn voor de nieuwe medewerker zelf.

Wanneer je in dienst komt bij Patyna, dan ontvang je tijdens het indiensttredingsproces via jouw toekomstige leidinggevende een aanvraagformulier VOG. Op dit formulier hebben wij aangegeven welke punten gescreend moeten worden.

Wil je meer weten over een VOG? Kijk dan op de website van de rijksoverheid.