Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Bloemkampbus

Bloemkamp beschikt over een eigen bus. Cliënten van Bloemkamp kunnen, voor sociaal vervoer, gebruik maken van deze bus.

Onder sociaal vervoer verstaan we onder andere:

  • het bezoeken van familie en vrienden thuis
  • het bezoeken van theater, clubs, etc.
  • boodschappen doen
  • reizen naar individueel geboekte vakanties
  • bezoeken van de kerk
  • het vervoer naar activiteiten door Bloemkamp georganiseerd
  • medisch vervoer welke niet onder de vervoersmachtiging van het ziekenfonds valt

Onder sociaal vervoer valt niet het vervoer van opname of ontslag.

Kosten van de Bloemkampbus

Cliënten, die in Bloemkamp verblijven, kunnen in het kader van de regeling sociaal vervoer in aanmerking komen voor een indicering vervoerskilometers. Voor cliënten, die in Bloemkamp revalideren, worden alle gereden kilometers in rekening gebracht middels een factuur. Het tarief is € 1,00 per kilometer.

Voor de eerste begeleider van een cliënt worden geen kosten berekend. Voor een eventuele tweede begeleider wordt een vergoeding in rekening gebracht.

Aanvragen van de Bloemkampbus

Voor het aanvragen van de Bloemkampbus zijn op de afdelingen speciale aanvraagformulieren. Ook kunt u een rit aanvragen via de email: bloemkampbus@patyna.nl.

Ritten kunnen minimaal twee dagen van tevoren (voor 14.00 uur) worden aangevraagd. Is de Bloemkampbus na een aanvraag niet beschikbaar? Dan zorgen wij voor vervangend vervoer. De extra kosten zijn dan voor ons.

Wij staan garant voor vervoer in de regio met een maximum van 70 kilometer (retour). Vervoer verder weg kan alleen bij hoge uitzondering. Boven de 70 kilometer (retour) wordt € 1,00 per kilometer gerekend.

Contact

Voor meer informatie over de Bloemkampbus, of het aanvragen van een indicering vervoerskilometers, kunt u contact opnemen met Alie van der Meer via 0515-428103 of alie.vandermeer@patyna.nl.