Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

De cliëntenraad van Noflik Wenje

In de cliëntenraad van Noflik Wenje praten cliënten, of vertegenwoordigers van cliënten, mee over onderwerpen die zij belangrijk vinden. De cliëntenraad van Noflik Wenje bestaat uit:

  • Mevr. B. de Vries
  • Dhr. K. de Jong
  • Mevr. J. Stegenga-Stoker
  • Mevr. A. de Ruiter
  • Dhr. D. Provoost
  • Mevr. J. Santema-Pool

Heeft u ideeën over zaken die beter geregeld kunnen worden? Laat het de cliëntenraad weten. De cliëntenraad is te bereiken via 058 - 2664878.