Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Wie staan er voor u klaar?

In de EastKime woont u zelfstandig. Mocht het nodig zijn, dan kunt u altijd terugvallen op Thuiszorg Patyna.

Zorg nodig?

De wijkverpleegkundige stelt de zorg- en dienstverlening in nauw overleg met u samen. Wat heeft u nodig, welke wensen heeft u en waar heeft u behoefte aan? Er wordt op maat een dienstenpakket voor u samengesteld.