Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Welkom bij

IT SKÛLPLAK

  • Zelfstandig wonen
  • Altijd zorg in de buurt
  • Een veilig gevoel
Onze locatie

It Skûlplak is een wooncomplex voor ouderen, waar u zelfstandig woont. U huurt een appartement via woningcorporatie WoonFriesland. Voor extra zorg kunt u een beroep doen op Thuiszorg Patyna.

In It Skûlplak is het comfortabel wonen. Zo is er een restaurant, waar u iedere dag van harte welkom bent voor een warme maaltijd. Verder is er een recreatieruimte, waar regelmatig activiteiten worden georganiseerd. Ook is er in een dependance van de openbare bibliotheek gevestigd.