Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

De cliëntenraad

In de cliëntenraad van Aylva State praten cliënten, of vertegenwoordigers van cliënten, mee over onderwerpen, die voor hen belangrijk zijn. De cliëntenraad bestaat uit:

  • Mevr. J. Joustra-Giliam
  • Mevr. L. Bruinsma-Dijkstra
  • Dhr. S. Kooistra
  • Mevr. T. Stokje-Hoekstra
  • Mevr. G. van de Witte-Hager
  • Mevr. A.M. de Vries
  • Dhr. H. Kuipers
  • Mevr. B. van Dijk - Tilstra

Contact

Heeft u ideeën over zaken die beter geregeld kunnen worden? Of wilt u lid worden van de cliëntenraad? Neem dan contact met ons op. De cliëntenraad is te bereiken via de receptie van Aylva State: 0517 - 531456.