Mei elkoar!

Yfke

Yfke is een woonconcept voor senioren, die comfortabel willen wonen in een wooncomplex waar samenleven, ontmoeten en ‘wonen met een plus’ centraal staan.

De ouderenzorg verandert snel. Ouderen willen of moeten steeds langer thuis blijven wonen, ook als ze een (lichte) zorgvraag hebben. Hebben ze bovendien een inkomen dat hoger is dan €38.000 per jaar, dan kunnen ze niet meer bij een woningcorporatie terecht voor een passend huurwoning. Met het woonconcept Yfke biedt Patyna een mooi alternatief.

Het wonen met een plus betekent dat de bewoners niet alleen een appartement huren, maar ook kunnen rekenen op ondersteuning. Een paar uurtjes per week is er een gastvrouw aanwezig voor passend advies als het nodig is. Daarnaast is de gastvrouw de verbinding met het dorp. Een andere ‘plus’ is de aanwezigheid van een gemeenschappelijke ruimte voor ‘moetsje en ferdivedaasje’.

Op dit moment heeft Patyna in twee plaatsen een Yfke:

Nog appartementen beschikbaar

In Wommels zijn nog appartementen beschikbaar. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Alie van der Meer via 06-55330125 of alie.vandermeer@patyna.nl.