Mei elkoar!

Behandelingen

Soms gebeurt er iets waardoor u (tijdelijk) specialistische zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld om weer op de been geholpen te worden. Of om te leren omgaan met een beperking.

Het Behandelteam Patyna werkt met regioteams. In een team werken verschillende behandelaren samen om deskundige zorg en behandeling op maat te bieden. We hebben alle specialistische kennis in huis:

Vaak zijn meerdere behandelaren betrokken bij uw behandeling.

Doorverwijzen

Uw huisarts of medisch specialist kan u doorverwijzen naar het
Behandelteam Patyna. De lijntjes van onze behandelaren richting
de huisartsenpraktijken en ziekenhuizen zijn kort, zodat onderlinge
communicatie makkelijk verloopt.

Voor eerstelijnsbehandeling kunt u zonder verwijzing terecht bij onze fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtist. Samen met u bespreken wij wat uw klachten en wensen zijn en welke behandelaar u hierbij het
beste kan ondersteunen. Zo bieden wij zorg op maat. Uw behandelaar
kan, in overleg met u, contact opnemen met uw huisarts of medisch specialist.

Uw behandelaar

Omdat Patyna ook een opleidingsorganisatie is kunt u binnen onze organisatie te maken krijgen met verschillende behandelaren. Het kan zijn dat u binnen Patyna geholpen wordt door een medewerker die in opleiding is. De hoofdbehandelaar blijft echter altijd betrokken en verantwoordelijk voor uw zorg en behandeling.

Afspraak maken

Voor meer informatie of het maken van een afspraak met één van onze behandelaren kunt u contact met ons opnemen:

Meer informatie