Mei elkoar!

Bewegingstherapeuten

Actief zijn heeft een positieve invloed op uw gedrag en geheugen. Het ontspant, helpt u beter te slapen en bevordert sociale contacten.

Uw individuele mogelijkheden zijn het uitgangspunt van onze bewegingstherapeuten. Zij behandelen of begeleiden diverse cliënten, waaronder cliënten die kampen met stemmingsproblematiek, cliënten met een lichamelijke achteruitgang en gedragsproblematiek.

Wat doet een bewegingstherapeut?

De bewegingstherapeut gebruikt bewegen als middel om stemmingsproblematiek of lichamelijk achteruitgang te beïnvloeden. Samen met u zoekt de bewegingstherapeut naar bewegingsgerichte activiteiten, die aansluiten bij uw wensen en mogelijkheden.

Bewegingstherapie kan u helpen de volgende doelen te bereiken:

  • (Opnieuw) actief worden
  • Zelfverzekerder worden door het opdoen van succeservaringen
  • Ontspanning bereiken door inspanning
  • Plezier ontdekken in het samen met anderen bewegen
  • Het brengen van structuur in uw dagelijks leven
  • Het verbeteren en onderhouden van de lichamelijke conditie

Wat kost bewegingstherapie?

Een behandeling kan worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), afhankelijk van uw geïndiceerde zorgzwaartepakket. Is er sprake van geriatrische revalidatiezorg, dan wordt uw behandeling door uw zorgverzekeraar vergoed.

Afspraak met een bewegingstherapeut

Wilt u een afspraak maken met één van onze bewegingstherapeuten? Neem dan contact op met het behandelteam:

T. 0515 - 428 341
E. behandelteam@patyna.nl