Mei elkoar!

Maatschappelijk werkers

Revalideert u op één van de revalidatieafdelingen van Patyna, of woont u op de Huntington-afdeling in Bloemkamp, en heeft u hulp of advies nodig op het gebied van wonen, regelzaken of financiën? Dan kunt u hierbij ondersteuning krijgen van een van onze maatschappelijk werkers.

Wat doet een maatschappelijk werker?

Maatschappelijk werkers kijken hoe u, binnen uw wensen en mogelijkheden, zo goed mogelijk tot uw recht komt. Dat kan zijn op gebied van wonen, inzet van hulp of zorg thuis of het regelen van dagbesteding. Tevens kunnen zij u indien nodig doorverwijzen naar andere instanties. Hierbij kunt u denken aan andere zorgorganisaties of bijvoorbeeld de WMO.

De maatschappelijk werker gaat met u en eventueel uw partner of kinderen in gesprek om te zoeken naar een passende oplossing binnen uw wensen en mogelijkheden. Daarbij wordt rekening gehouden met uw aard, behoeften en opvattingen.

Wat kost een maatschappelijk werker?

Is er sprake van geriatrische revalidatiezorg, dan wordt uw behandeling door de zorgverzekeraar vergoed. Maatschappelijk werk voor bij ons wonende cliënten met de ziekte van Huntington wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Afspraak met een maatschappelijk werker

Wilt u een afspraak maken met onze maatschappelijk werker? Neem contact op met het behandelteam:

T. 0515 - 428 341
E. behandelteam@patyna.nl