Mei elkoar!

Specialisten ouderengeneeskunde

Heeft u klachten door verschillende ziektes en aandoeningen? Gebruikt u veel medicijnen? Of maakt u zich zorgen over een slechter wordend geheugen? Met dit soort vragen kunt u terecht bij de specialist ouderengeneeskunde. Zij werken samen met onze verpleegkundig specialisten.

Wat is een specialist ouderengeneeskunde?

Een specialist ouderengeneeskunde is een arts met specifieke kennis op het gebied van problemen bij het ouder worden. De specialist ouderengeneeskunde kan u helpen bij zorgvragen, zoals:

  • chronische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose, COPD, hartfalen, suikerziekte (diabetes mellitus)
  • chronisch en veel medicijnengebruik
  • duizeligheid en vallen
  • eenzaamheid
  • gedaalde stemming
  • geheugenklachten
  • incontinentie
  • kans op ondervoeding
  • pijn
  • restverschijnselen en late gevolgen na een beroerte (CVA)

Herkent u zorgvragen voor uzelf en/of uw partner, bespreek dit dan met uw huisarts. Wellicht kan een specialist ouderengeneeskunde uitkomst bieden.

Wat kost een specialist ouderengeneeskunde?

Een behandeling kan worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), afhankelijk van uw geïndiceerde zorgzwaartepakket, of door uw zorgverzekeraar. Is er sprake van geriatrische revalidatiezorg, dan wordt uw behandeling door uw zorgverzekeraar vergoed.

Voor behandeling, die wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, kan er sprake zijn van een eigen bijdrage en/of eigen risico. Het is belangrijk na te vragen bij uw zorgverzekeraar op welke wijze u bent verzekerd.

Afspraak met een specialist ouderengeneeskunde

Wilt u een afspraak maken met één van onze specialisten? Neem dan contact op met het behandelteam:

T. 0515 - 428 341
E. behandelteam@patyna.nl