Mei elkoar!

Verpleegkundig specialisten

Als u of uw naaste in een woonvorm met behandeling van Patyna verblijft, dan kunt u in contact komen met een verpleegkundig specialist. Deze specialist werkt samen met de specialist ouderengeneeskunde.

Wat doet een verpleegkundig specialist?

Een verpleegkundig specialist heeft zich gespecialiseerd in een bepaald expertisegebied. Binnen dit expertisegebied neemt hij of zij taken over van de arts. De verpleegkundig specialist verricht zelfstandig directe medische zorg binnen vastgestelde protocollen en samenwerkingsafspraken met de specialist ouderengeneeskunde.

De verpleegkundig specialist stelt diagnoses, schrijft behandelingen voor en evalueert de ingezette zorg. Op grond van de wet BIG mag de verpleegkundig specialist voorbehouden handelingen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld medicatie voorschrijven.

Bij vragen en problemen, die buiten het expertisegebied van de verpleegkundig specialist vallen, schakelt hij of zij de specialist ouderengeneeskunde in.

Wat kost een verpleegkundig specialist?

Een behandeling kan worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), afhankelijk van uw geïndiceerde zorgzwaartepakket, of door uw zorgverzekeraar.

Afspraak maken met een verpleegkundig specialist

Wilt u een afspraak maken met één van onze verpleegkundig specialisten? Neem dan contact op met het zorgteam van de betreffende afdeling.