Mei elkoar!

Cliëntendossier

Op onze woonlocaties maken we gebruik van een elektronisch cliëntendossier: Lable Care en Ysis. In Lable Care staan alle leefgewoonten en wensen van de cliënt. De medische gegevens, waaronder het behandelplan, staan in Ysis.

Met de service ‘Mijn Lable Care’ bieden wij de cliënt of de gemachtigde de mogelijkheid om op ieder gewenst moment en vanaf iedere gewenste plek mee te kijken in het cliëntendossier van Lable Care.

Ook kan informatie toegevoegd worden. Het is prettig als de cliënt of de gemachtigde een bijdrage levert aan het vullen van het levensverhaal en het (aan)vullen van gewoonten en wensen. Dit helpt onze zorgmedewerkers om de zorg zo persoonlijk mogelijk te maken. Het levensverhaal is het startpunt van de zorgafspraken die we met elkaar maken.

Kopie dossier aanvragen

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft een cliënt of diens (wettelijke) vertegenwoordiger recht op een kopie van het zorg- en/of medisch dossier. In uitzonderlijke gevallen kunnen ook anderen recht hebben op een kopie. Bijvoorbeeld: personen die schriftelijk toestemming hebben gekregen van de cliënt.

Om een kopie aan te vragen kunt u onderstaand formulier downloaden en uitprinten. Dat is nodig omdat u een handtekening moet zetten. U kunt het formulier afgeven op de locatie of u stuurt het formulier naar ons toe per post of via e-mail. De contactgegevens vindt u op het formulier. U krijgt binnen zes weken na ontvangst antwoord.

Aanvraagformulier kopie zorgdossier en/of medisch dossier