Mei elkoar!

Dagbesteding

U woont zelfstandig en u vindt het moeilijk om de dag door te komen. Of u mist de sociale contacten met leeftijdsgenoten. Dagbesteding kan dan een uitkomst zijn. Een huiselijke plek waar u één of meerdere dagdelen per week terecht kunt.

Bij de dagbesteding kunt u samen met andere mensen aan verschillende activiteiten deelnemen, zoals gezamenlijk koffie drinken en warm eten, met elkaar een spel spelen of gewoon een praatje maken. Onze zorgmedewerkers zijn aanwezig om u te begeleiden en te verzorgen als dat nodig is. Ook voor uw partner of mantelzorger kan de dagbesteding tijdelijk een fijne verlichting zijn.

Dagbesteding aanvragen

Voor de dagbesteding heeft u een indicatie nodig. Dagbesteding wordt namelijk gefinancierd door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wij kunnen u ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie. Neem contact op met een locatie bij u in de buurt.

Zorgboerderij BoerenBlij

Op Zorgboerderij BoerenBlij in Haskerhorne bieden we specialistische dagbesteding voor cliënten met een vorm van dementie, Parkinson en andere niet aangeboren hersenletsel en/of lichamelijke aandoeningen. In een huiselijke sfeer genieten van de geuren en kleuren van het platteland.

Kijk voor meer informatie op: www.boerenblij.nl