Mei elkoar!

Revalidatie na een knie- of heupoperatie

Na een knie- of heupoperatie is het belangrijk om te revalideren. Na uw revalidatie kunt u thuis weer uw dagelijkse activiteiten oppakken.

U kunt revalideren op één van de revalidatie-afdelingen van de Flecke (Joure), Bloemkamp (Bolsward) en de Ielânen (Sneek). De Flecke kent een speciaal orthopedisch revalidatieprogramma: Rapid Recovery. Dit houdt in dat u in aanmerking komt voor een kort revalidatietraject.

Uw revalidatie bij Patyna

U revalideert bij ons op basis van een persoonlijk revalidatieplan. In dit plan staan onder andere de met u gemaakte afspraken, uw revalidatiedoelen, hoe u uw doelen gaat halen en de verwachte datum van terugkeer naar huis. Het revalidatieplan is de leidraad voor uw revalidatie bij Patyna.

Het revalidatieteam, onder leiding van de specialist ouderengeneeskunde, ondersteunt en begeleidt uw revalidatie. Afhankelijk van uw revalidatiedoelen worden behandelaren ingezet, zoals ergotherapeuten of fysiotherapeuten.

Revalideren gaat de hele dag door. Het aantal behandeluren hangt af van uw persoonlijke situatie. Daarnaast stimuleren wij u om buiten therapietijden zoveel mogelijk te oefenen en zelf te doen, zodat u uw zelfstandigheid vergroot. De duur van het revalidatietraject wordt met u besproken.

Wordt de revalidatie vergoed?

De kosten voor de revalidatie worden grotendeels vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt alleen het eigen risico.

Zorg na uw revalidatie

Als uw revalidatieproces succesvol verloopt, dan kunt u op een gegeven moment weer terugkeren naar huis. Ook na uw revalidatie helpt Patyna. Als het nodig is, dan kunt u uw revalidatie bij ons voortzetten in de vorm van poliklinische behandeling.

Heeft u thuiszorg nodig, dan kunt u terecht bij Thuiszorg Patyna. Is terugkeren naar huis niet meer mogelijk? Dan adviseren en ondersteunen wij u bij het vinden van een woonomgeving, die bij u past.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaars via 0515 - 853 845 of zorgbemiddeling@patyna.nl.