Mei elkoar!

Specialistische zorg

Ook voor specialistische zorg kunt u bij Patyna terecht. Cliënten met onderstaande aandoeningen kunnen bij ons rekenen op deskundige zorg van ervaren zorgverleners.

De cliënten verblijven te midden van cliënten met dezelfde aandoening en dat betekent dat de zorg en begeleiding volledig is afgestemd op hun mogelijkheden en behoeften.

Huntington

De ziekte van Huntington is een erfelijke ziekte, die bepaalde delen van de hersenen aantast. In Bloemkamp in Bolsward hebben we een eigen expertteam Huntington.

Korsakov

Het syndroom van Korsakov wordt veroorzaakt door een tekort aan vitamine B1. Dit is vrijwel altijd het gevolg van chronisch alcoholgebruik. In de Anna Paulownastraat in Sneek bieden we zorg aan cliënten met Korsakov.

Parkinson

Patyna heeft een eigen Parkinson-verpleegkundige. In Bloemkamp in Bolsward is een speciaal Parkinson team opgezet. Ook zijn we aangesloten bij Parkinsonnet, een landelijk netwerk.

Jonge mensen met dementie

Dementie is een aandoening die geassocieerd wordt met oudere leeftijd. Toch komt het ook voor bij jongere mensen. Jonge mensen met dementie kunnen terecht in De Waterman in Sneek.