Mei elkoar!

Tijdelijk verblijven

Soms kunt u tijdelijk niet (zelfstandig) thuis wonen. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, of het tijdelijk wegvallen van uw mantelzorger. Bij Patyna kunt u dan een bepaalde periode verblijven.

Er is zeven dagen per week, 24 uur per dag, zorg beschikbaar. Met een druk op de knop kunt u terugvallen op ons zorgteam. De zorg is gericht op terugkeer naar huis.

Eerstelijnsverblijf (ELV)

Als u om medische redenen tijdelijk niet verantwoord thuis kunt wonen, dan kunt u in aanmerking komen voor een eerstelijnsverblijf. De huisarts vraagt dit aan. Deze tijdelijke zorg is erop gericht dat u zo snel mogelijk weer veilig kunt terugkeren naar uw eigen huis. Voor eerstelijnsverblijf heeft u een indicatie nodig.

Respijtzorg

Door vakantie of ziekte kan de zorg door uw mantelzorger wegvallen. Daarnaast kan het voor een mantelzorger fijn zijn om even op adem te komen. Voor deze zorg (respijtzorg) heeft u een indicatie nodig. Dit wordt vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaars via 0515 - 853 845 of zorgbemiddeling@patyna.nl.