Mei elkoar!

Behandeling thuis

Soms gebeurt er iets waardoor u (tijdelijk) specialistische zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld om weer op de been geholpen te worden. Of om te leren omgaan met een beperking.

Patyna heeft een behandelteam voor specialistische zorg voor ouderen. Het Behandelteam Patyna bestaat uit:

  • Diëtisten
  • Ergotherapeuten
  • Fysiotherapeuten
  • Logopedisten
  • (GZ-)psychologen
  • Bewegingstherapeuten
  • Maatschappelijk werker
  • Specialisten ouderengeneeskunde
  • Verpleegkundig specialisten

Wat kunnen de behandelaren voor mij betekenen?

Klik hier voor meer informatie.