Mei elkoar!

Thuiszorg

We zijn er voor u als u thuis hulp nodig heeft. Zo kunnen we u ondersteunen bij uw dagelijkse verzorging, zoals wassen en aankleden. Ook kunnen we helpen bij verpleegkundige handelingen, zoals wondbehandeling en het innemen van medicijnen.

Thuiszorg Patyna werkt met verschillende wijkteams met daarin een wijkverpleegkundige als spin in het web. De wijkverpleegkundige kijkt samen met u naar uw wensen en behoeften. De zorgafspraken die we met elkaar maken leggen we vast in het elektronisch cliëntendossier Puur. Met de service 'Puur van jou' kunt u het cliëntendossier altijd inzien.

We werken zoveel mogelijk met vaste medewerkers. Zo leren we elkaar goed kennen. Ook de lijntjes met huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, gemeenten en het behandelteam zijn kort.

Thuiszorg aanvragen

Heeft u vragen of bent u op zoek naar een passende oplossing voor uw situatie? Wij denken graag met u mee:

T. 0900 - 1722
E. thuiszorg@patyna.nl

Of neem contact op met de wijkverpleegkundige bij u in de buurt. Vul uw volledige postcode in of klik op een plaats voor meer informatie


Thuiszorg Balk e.o.

Monica de Jong
Wijkverpleegkundige
monica.dejong@patyna.nl
06 - 13410487

Thuiszorg Bolsward e.o.

Wilma Schilstra
Wijkverpleegkundige
wilma.schilstra@patyna.nl
06 - 1353 1076

Thuiszorg Bolsward e.o.

Angela Hiemstra
Wijkverpleegkundige
angela.hiemstra@patyna.nl
06-55002263

Thuiszorg Bolsward e.o.

Angela Hiemstra
Wijkverpleegkundige
angela.hiemstra@patyna.nl
06-55002263

Thuiszorg Franeker e.o.

Marrit Nieuwhof
Wijkverpleegkundige
marrit.nieuwhof@patyna.nl
06-13995507

Thuiszorg Franeker e.o.

Sanne Steensma
Wijkverpleegkundige
sanne.steensma@patyna.nl
06 - 1399 5565

Thuiszorg Heeg e.o.

Monica de Jong
Wijkverpleegkundige
monica.dejong@patyna.nl
06 - 13410487

Thuiszorg IJlst e.o.

Esther Sinnema
Wijkverpleegkundige
esther.sinnema@patyna.nl
06-11184668

Thuiszorg Koudum e.o.

Siska Bosma
Wijkverpleegkundige
siska.bosma@patyna.nl
06 - 1350 0473

Thuiszorg Leeuwarden e.o.

Sophia Bruining
Wijkverpleegkundige
sophia.bruining@patyna.nl
06-57872989

Thuiszorg Makkum e.o.

Siska Bosma
Wijkverpleegkundige
siska.bosma@patyna.nl
06 - 1350 0473

Thuiszorg Oentsjerk (Heemstra State)

Sandra van Gorsel
Wijkverpleegkundige
sandra.vangorsel@patyna.nl
06 - 1337 5955

Thuiszorg Oentsjerk e.o.

Astrid Jager
Wijkverpleegkundige
astrid.jager@patyna.nl
06 - 1340 3493

Thuiszorg Oentsjerk e.o

Astrid Jager
Wijkverpleegkundige
astrid.jager@patyna.nl
06 - 1340 3493

Thuiszorg Oentsjerk

Astrid Jager
Wijkverpleegkundige
astrid.jager@patyna.nl
06 - 1340 3493

Thuiszorg Oentsjerk - Heemstra State

Sandra van Gorsel
Wijkverpleegkundige
sandra.vangorsel@patyna.nl
06 - 1337 5955

Thuiszorg Sneek e.o.

Christien Merkies
Wijkverpleegkundige
christien.merkies@patyna.nl
06 - 1399 5531

Thuiszorg Sneek - Frittemastate (team 1)

Anna Werkman
Wijkervpleegkundige
anna.werkman@patyna.nl
06 - 1003 6110

Thuiszorg Sneek - Frittemastate (team 2)

Anna Werkman
Wijkervpleegkundige
anna.werkman@patyna.nl
06 - 1003 6110

Thuiszorg Sneek - It Skûlplak

Janna Beintema
Wijkverpleegkundige
janna.beintema@patyna.nl
06 - 8394 1438

Thuiszorg Weidum e.o.

Grada Kuipers
Wijkverpleegkundige
grada.kuipers@patyna.nl
06 - 11293499

Thuiszorg Witmarsum e.o.

Laura Monsma
Wijkverpleegkundige
laura.monsma@patyna.nl
0683606917

Thuiszorg Wommels e.o.

Truus Galama
Wijkverpleegkundige
truus.galama@patyna.nl
06 - 1399 5659

Thuiszorg Workum e.o.

Siska Bosma
Wijkverpleegkundige
siska.bosma@patyna.nl
06 - 1350 0473