Mei elkoar!

Thuiszorg

Wij zijn er voor u als u thuis hulp nodig heeft. Wij ondersteunen u bij uw dagelijkse verzorging, zoals wassen en aankleden. Ook helpen wij u bij verpleegkundige handelingen, zoals wondbehandeling en het innemen van medicijnen.

Onze wijkverpleegkundigen kijken samen met u naar uw wensen en behoeften en zetten zorg in wanneer u dit wenst. Wij werken nauw samen met alle disciplines van de gezondheidszorg bij u in de buurt, zoals de huisarts, de apotheek, het ziekenhuis en de gemeente.

Wij bieden onder andere thuiszorg in de omgeving van:

Thuiszorg aanvragen

Heeft u vragen of bent u op zoek naar een passende oplossing voor uw situatie? Wij denken graag met u mee:

T. 0900 - 1722
E. thuiszorg@patyna.nl

Of neem contact op met de wijkverpleegkundige bij u in de buurt. Vul uw volledige postcode in of klik op een plaats voor meer informatie.


Thuiszorg Balk e.o.

Monica de Jong
Wijkverpleegkundige
monica.dejong@patyna.nl
06 - 13410487

Thuiszorg Bolsward e.o.

Wilma Schilstra
Wijkverpleegkundige
wilma.schilstra@patyna.nl
06 - 1353 1076

Thuiszorg Bolsward e.o.

Angela Hiemstra
Wijkverpleegkundige
angela.hiemstra@patyna.nl
06-55002263

Thuiszorg Bolsward e.o.

Angela Hiemstra
Wijkverpleegkundige
angela.hiemstra@patyna.nl
06-55002263

Thuiszorg Franeker e.o.

Marrit Nieuwhof
Wijkverpleegkundige
marrit.nieuwhof@patyna.nl
06-13995507

Thuiszorg Franeker e.o.

Sanne Steensma
Wijkverpleegkundige
sanne.steensma@patyna.nl
06 - 1399 5565

Thuiszorg Heeg e.o.

Monica de Jong
Wijkverpleegkundige
monica.dejong@patyna.nl
06 - 13410487

Thuiszorg IJlst e.o.

Geertje Veldhuis
Wijkverpleegkundige
geertje.veldhuis@patyna.nl
06 46460 61

Thuiszorg Koudum e.o.

Siska Bosma
Wijkverpleegkundige
siska.bosma@patyna.nl
06 - 1350 0473

Thuiszorg Leeuwarden e.o.

Sophia Bruining
Wijkverpleegkundige
sophia.bruining@patyna.nl
06-57872989

Thuiszorg Makkum e.o.

Siska Bosma
Wijkverpleegkundige
siska.bosma@patyna.nl
06 - 1350 0473

Thuiszorg Oentsjerk (Heemstra State)

Sandra van Gorsel
Wijkverpleegkundige
sandra.vangorsel@patyna.nl
06 - 1337 5955

Thuiszorg Oentsjerk e.o.

Astrid Jager
Wijkverpleegkundige
astrid.jager@patyna.nl
06 - 1340 3493

Thuiszorg Oentsjerk e.o

Astrid Jager
Wijkverpleegkundige
astrid.jager@patyna.nl
06 - 1340 3493

Thuiszorg Oentsjerk

Astrid Jager
Wijkverpleegkundige
astrid.jager@patyna.nl
06 - 1340 3493

Thuiszorg Oentsjerk - Heemstra State

Sandra van Gorsel
Wijkverpleegkundige
sandra.vangorsel@patyna.nl
06 - 1337 5955

Thuiszorg Sneek e.o.

Christien Merkies
Wijkverpleegkundige
christien.merkies@patyna.nl
06 - 1399 5531

Thuiszorg Sneek - Frittemastate (team 1)

Anna Werkman
Wijkervpleegkundige
anna.werkman@patyna.nl
06 - 1003 6110

Thuiszorg Sneek - Frittemastate (team 2)

Anna Werkman
Wijkervpleegkundige
anna.werkman@patyna.nl
06 - 1003 6110

Thuiszorg Sneek - It Skûlplak

Janna Beintema
Wijkverpleegkundige
janna.beintema@patyna.nl
06 - 8394 1438

Thuiszorg Weidum e.o.

Grada Kuipers
Wijkverpleegkundige
grada.kuipers@patyna.nl
06 - 11293499

Thuiszorg Witmarsum e.o.

Laura Monsma
Wijkverpleegkundige
laura.monsma@patyna.nl
0683606917

Thuiszorg Wommels e.o.

Truus Galama
Wijkverpleegkundige
truus.galama@patyna.nl
06 - 1399 5659

Thuiszorg Workum e.o.

Siska Bosma
Wijkverpleegkundige
siska.bosma@patyna.nl
06 - 1350 0473