Mei elkoar!

Thuiszorg Leeuwarden

Ook in Leeuwarden en omgeving staan wij 24 uur per dag, 7 dagen per week, voor u klaar.

Naast Leeuwarden leveren we ook thuiszorg in:

 • Goutum
 • Techum
 • Deinum
 • Marsum
 • Blessum
 • Grou
 • Wergea
 • Wirdum
 • Swichum
 • Idaard
 • Eagum
 • Warten
 • Jirnsum

Thuiszorg aanvragen

Heeft u vragen of bent u zoek naar een passende oplossing, dan denken wij graag met u mee. Neem contact op met onze wijkverpleegkundige:

Grytsje van der Steege
E. grytsje.vandersteege@patyna.nl
T. 06 - 57872989