Mei elkoar!

Thuiszorg Weidum

Wij zijn het thuiszorgteam van Weidum en omgeving. 24 uur per dag, 7 dagen per week, staan wij voor u klaar met:

 • Verzorging & Verpleging
 • Hulp in de huishouding
 • 24-uurs alarmering

Naast Weidum leveren we ook thuiszorg in:

 • Baard
 • Leons
 • Huns
 • Hijlaard
 • Boksum
 • Jellum
 • Bears
 • Jorwert
 • Mantgum
 • Wiuwert
 • Easterwierrum
 • Reduzum
 • Wytgaard
 • Boazum
 • Dearsum
 • Poppenwier
 • Tersoal
 • Raerd

Thuiszorg aanvragen

Heeft u vragen of bent u zoek naar een passende oplossing, dan denken wij graag met u mee. Neem contact op met onze wijkverpleegkundige:

Grada Kuipers
E. grada.kuipers@patyna.nl
T. 06 - 11293499