Mei elkoar!

Thuiszorg Wommels

Wij zijn het thuiszorgteam van Wommels en omgeving. 24 uur per dag, 7 dagen per week, staan wij voor u klaar.

Naast Wommels leveren wij ook thuiszorg in onder andere:

 • Winsum
 • Spannum
 • Kubaard
 • Waaksens
 • Lollum
 • Easterein
 • Hidaard
 • Baard
 • Britswert
 • Itens
 • Rien
 • Lytsewierrum
 • Easterwierrum
 • Reahus

Thuiszorg aanvragen

Heeft u vragen of bent u zoek naar een passende oplossing, dan denken wij graag met u mee. Neem contact op met onze wijkverpleegkundige:

Truus Galama
E. truus.galama@patyna.nl
T. 06 - 13995659