Zorg bij u thuis door het thuiszorgteam van Patyna

lees verder >

Thuis wonen, met hulp als het nodig is

Hulp aan huis >

Thuis wonen

Hulp aan huis

Het zorgteam
altijd in de buurt

Servicewoningen >

Zorg dichtbij

Servicewoning

Alle faciliteiten van het zorgcentrum dichtbij

Aanleunwoningen >

Faciliteiten dichtbij

Aanleunwoning

Wonen met
24-uurs zorg

Wonen met zorg >

24-uurs zorg

Wonen met zorg

Herstellen na ziekenhuisopname

Revalideren >

Herstellen

Revalideren

Advies en Behandel Centrum Geriatrie

ABC Geriatrie >

ABC Geriatrie

ABC Geriatrie
Burendag Bonifatiushuis groot succes

Burendag Bonifatiushuis groot succes

De burendag afgelopen zaterdag in het Bonifatiushuis in Sneek was een groot...
Lees verder>

Feestelijke start bouw aanleunwoningen Heeg

Feestelijke start bouw aanleunwoningen Heeg

It giet oan! Onder grote belangstelling is afgelopen vrijdag op feestelijke...
Lees verder>