Mei elkoar!

Dagbehandeling

Als u zelfstandig woont en u heeft lichamelijke beperkingen, bijvoorbeeld Parkinson, COPD of een CVA, dan kunt u naar onze dagbehandeling komen. Wij bieden dagbehandeling in woonzorgcentrum Bloemkamp in Bolsward.

U kunt één of meerdere dagdelen per week terecht voor dagbehandeling. Samen met onze behandelaars, zoals de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist of de psycholoog, werkt u aan uw herstel. Of - als herstel niet mogelijk is - leert u om te gaan met uw beperking, zodat u weer zo goed als mogelijk kunt functioneren. Daarnaast is er ook aandacht voor dagelijkse bezigheden zoals lopen, eten of aan de computer werken.

Meer informatie

Voor vragen over aanmelden of de financiering kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers via 0515 - 572 944.