Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Thuiszorg

Met zorg aan huis van Thuiszorg Patyna krijgt u thuis de verzorging of de verpleging, die nodig is om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Onze thuiszorgmedewerkers bieden 24 uur per dag, zeven dagen in de week, zorg en ondersteuning. Onze wijkverpleegkundigen kijken samen met u naar uw wensen en behoeften en zetten zorg in wanneer u dit wenst.

Wij bieden onder andere thuiszorg in de omgeving van:

Thuiszorg aanvragen

Heeft u vragen of bent u op zoek naar een passende oplossing voor uw situatie? Wij denken graag met u mee:

T. 0900 - 1722
E. thuiszorg@patyna.nl

Of neem contact op met de wijkverpleegkundige bij u in de buurt. Vul uw volledige postcode in of klik op een plaats voor meer informatie:

Thuiszorg Bolsward e.o.

Agnes Beuckens
Wijkverpleegkundige
agnes.beuckens@patyna.nl
06 - 1353 1076

Thuiszorg Bolsward e.o.

Els Stuiver
Wijkverpleegkundige
els.stuiver@patyna.nl
06 - 1341 0555

Thuiszorg Bolsward e.o.

Angela Hiemstra
Wijkverpleegkundige
angela.hiemstra@patyna.nl
06-55002263

Thuiszorg Franeker e.o.

Fransien Mulder
Wijkverpleegkundige
fransien.mulder@patyna.nl
06 - 1399 5565

Thuiszorg Franeker e.o.

Atty Gietema
Wijkverpleegkundige
atty.gietema@patyna.nl
06 - 1399 5507

Thuiszorg Heeg e.o.

Monica de Jong
Wijkverpleegkundige
monica.dejong@patyna.nl
06 - 1341 0487

Thuiszorg IJlst e.o.

Monica de Jong
Wijkverpleegkundige
monica.dejong@patyna.nl
06 - 1341 0487

Thuiszorg Koudum e.o.

Siska Bosma
Wijkverpleegkundige
siska.bosma@patyna.nl
06 - 1350 0473

Thuiszorg Makkum e.o.

Siska Bosma
Wijkverpleegkundige
siska.bosma@patyna.nl
06 - 1350 0473

Thuiszorg Oentsjerk (Heemstra State)

Sandra van Gorsel
Wijkverpleegkundige
sandra.vangorsel@patyna.nl
06 - 1337 5955

Thuiszorg Oentsjerk e.o.

Jojanneke Dieterman
Wijkverpleegkundige
jojanneke.dieterman@patyna.nl
06 - 1337 5821

Thuiszorg Oentsjerk e.o

Jojanneke Dieterman
Wijkverpleegkundige
jojanneke.dieterman@patyna.nl
06 - 1337 5821

Thuiszorg Oentsjerk

Esther Nijdam
Wijkverpleegkundige
esther.nijdam@patyna.nl
06 - 1357 4685

Thuiszorg Oentsjerk - Heemstra State

Sandra van Gorsel
Wijkverpleegkundige
sandra.vangorsel@patyna.nl
06 - 1337 5955

Thuiszorg Sneek e.o.

Christien Merkies
Wijkverpleegkundige
christien.merkies@patyna.nl
06 - 1399 5531

Thuiszorg Sneek - Frittemastate (team 1)

Astrid Jager
Wijkverpleegkundige
astrid.jager@patyna.nl
06 - 1340 3493

Thuiszorg Sneek - Frittemastate (team 2)

Anna Werkman
Wijkervpleegkundige
anna.werkman@patyna.nl
06 - 1003 6110

Thuiszorg Sneek - It Skûlplak

Janna Beintema
Wijkverpleegkundige
janna.beintema@patyna.nl
06 - 8394 1438

Thuiszorg Techum/Weidum e.o.

Grytsje van der Steege
Wijkverpleegkundige
grytsje.vandersteege@patyna.nl
06 - 5787 2989

Thuiszorg Witmarsum e.o.

Joukje Spijksma
Wijkverpleegkundige
joukje.reitsma@patyna.nl
06 - 8360 6917

Thuiszorg Wommels e.o.

Truus Galama
Wijkverpleegkundige
truus.galama@patyna.nl
06 - 1399 5659

Thuiszorg Workum e.o.

Siska Bosma
Wijkverpleegkundige
siska.bosma@patyna.nl
06 - 1350 0473