Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Privacy

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van onze cliënten, hun wettelijke vertegenwoordigers, onze medewerkers, belangstellenden en andere relaties. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan we voor onze bedrijfsvoering nodig hebben en we bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk is voorgeschreven. Vanzelfsprekend nemen wij beschermende maatregelen, gerelateerd naar de stand van de techniek, waardoor we de kans op verlies of onbevoegd gebruik zo klein mogelijk maken.

Wij kunnen alleen goede zorg leveren als wij persoonsgegevens kunnen uitwisselen met onze zorgpartners in de keten. Aan deze partijen stellen we dezelfde hoge beschermingseisen als dat wij belangrijk vinden. Als er sprake is van elektronische uitwisseling dan doen we dat alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Ook informeren wij u van te voren wat uw rechten zijn bij de elektronische gegevensuitwisseling, hoe u die rechten kunt uitoefenen en voor welke verwerking(en) wij de gegevensuitwisseling nodig hebben.

Iedereen, die weet of denkt dat wij gegevens over hem of haar hebben verzameld, verwerkt en/of bewaard heeft het recht inzage te krijgen wat wij met die gegevens doen of hebben gedaan. Wij zullen onverwijld contact opnemen met u om te bespreken hoe we uw vraag het beste kunnen beantwoorden.

Op de website houden we algemene bezoekgegevens bij om statistieken samen te stellen over het bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens zijn anoniem en worden uitsluitend gebruikt om de website te optimaliseren voor de bezoekers.

Lees hier het volledige privacy en cookiestatement

Als bewoner, diens contactpersoon, cliënt, medewerker/stagiaire of vrijwilliger van Patyna of als bezoeker van onze website, worden uw persoonsgegevens verwerkt. U heeft hier zelf veel zeggenschap over. Welke rechten u heeft, leggen we op deze pagina uit.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG) van Patyna: fg@patyna.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de helpdesk voor vragen: 0515 - 853892.