Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Privacy

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van onze cliƫnten, hun wettelijke vertegenwoordigers, belangstellenden en andere relaties. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een manier, die in overeenstemming is met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanzelfsprekend nemen wij zelf ook de noodzakelijke beschermende maatregelen, zodat we de kans op verlies of onbevoegde toegang zo klein mogelijk maken.

Wij vragen alleen die gegevens, die wij nodig hebben voor de desbetreffende werkzaamheden of diensten. De verstrekte gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen. Voor alle persoonsgegevens geldt, dat wij deze niet aan derden ter beschikking stellen of gebruiken voor andere doeleinden, tenzij dat voor de afhandeling van de dienstverlening noodzakelijk is en als vanzelfsprekend geldt.

Op de website houden we algemene bezoekgegevens bij om statistieken samen te stellen over het bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens zijn anoniem en worden uitsluitend gebruikt om de website te optimaliseren voor de bezoekers.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG) van Patyna: fg@patyna.nl.