Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Privacy

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd.

In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Wet op de Privacy. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die u zelf actief heeft vermeld. Uiteraard worden deze niet aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Statistische gegevens worden wel verzameld, maar deze zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. Wij gebruiken deze gegevens om de website aan te passen aan de wensen en verwachtingen van de gebruiker. U kunt deze website dus anoniem raadplegen.

Deze website gebruikt Google Analytics-cookies. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst gesloten. Tevens is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres en is het 'gegevens delen' uitgezet. Daarnaast wordt er ook geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.