Mei elkoar!

Privacy

Patyna is een zorgorganisatie die betrouwbare zorg levert aan haar cliënten. Om hierin succesvol te zijn is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee wij u direct of indirect kunnen identificeren. Denk aan uw Burgerservicenummer, naam en medische gegevens. Bij Patyna hechten wij veel waarde aan uw privacy en zien we er streng op toe dat we zorgvuldig en vertrouwd met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw persoonsgegevens bij ons in goede handen is. Het beschermen van uw privacy vormt bij Patyna onderdeel van het dagelijkse werk. Met behulp van onze Data Protection Officers en de aanstelling van een functionaris gegevensbescherming, zorgen we dat wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving behandelen.

Privacy en cookiereglement

Wij vinden het belangrijk dat het voor u duidelijk is hoe Patyna met uw persoonsgegevens omgaat, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. Hoe wij hier precies mee omgaan leest u in ons privacy en cookiereglement.

Lees hier het volledige privacy en cookiereglement

Uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als cliënt, dienst (wettelijke) vertegenwoordiger of bezoeker van onze website diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn:

Wilt u een beroep doen op één van uw rechten? Maak dan gebruik van de bovenstaande formulieren. Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Patyna niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van uw voornoemde rechten.

Binnen een termijn van 4 weken nadat Patyna een verzoek ter uitoefening van één van uw rechten heeft ontvangen, zal Patyna u informeren. Daarbij geeft Patyna aan of en hoe aan uw verzoek gevolg wordt gegeven en zo niet, waarom niet. Als het nodig is, kan Patyna de reactietermijn van een maand verlengen. Patyna maakt dan binnen 4 weken aan u kenbaar binnen welke termijn u reactie kunt verwachten. Het uitoefenen van uw rechten is in principe kosteloos. Voor meer informatie over uw privacyrechten verwijzen wij u door naar onze privacy en cookiereglement.

Contact

Indien u liever persoonlijk contact heeft, kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling Juridische Zaken op het telefoonnummer: 0515 – 853840. Komt u er via deze weg niet uit? Patyna heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Deze kunt u bereiken via fg@patyna.nl.