Mei elkoar!

Wonen

Wij begrijpen dat u zo lang mogelijk thuis wilt wonen. Toch kan er een moment komen dat zelfstandig wonen niet meer gaat. Of dat u wilt verhuizen naar een plek waar zorg in de buurt is als het nodig is.

Wij helpen u graag bij het vinden van een locatie die bij u past.

Contact

Voor vragen over het wonen in een woonzorgcentrum of verpleeghuis kunt u contact opnemen met onze afdeling zorgbemiddeling:

T. 0515 - 853 845
E. zorgbemiddeling@patyna.nl

Voor vragen over het wonen in een appartementencomplex of aanleunwoning kunt u contact opnemen met onze zorgconsulent:

T. 06 - 30797008
E. annawiets.brander@patyna.nl


Woonzorgcentrum

Als het moment komt dat thuis wonen niet meer gaat, dan helpen wij u bij het vinden van een passende woonomgeving. Wij hebben verschillende locaties waar u kunt wonen.

Meer informatie over onze locaties

Huurwoningen

Wilt u zelfstandig wonen met goede zorg in de buurt? Wij bemiddelen voor diverse appartementencomplexen en aanleunwoningen.

Meer informatie over de woningen

Yfke

Comfortabel wonen in een wooncomplex waar samenleven, ontmoeten en ‘wonen met een plus’ centraal staan. Dat is ons nieuwe woonconcept Yfke.

Meer informatie over Yfke