Mei elkoar!

Wonen

Wij begrijpen dat u zo lang mogelijk thuis wilt wonen. Als het moment komt dat thuis wonen niet meer gaat, dan helpen wij u bij het vinden van een passende woonomgeving.

Woonzorgcentrum of verpleeghuis

Wij hebben verschillende locaties waar u kunt wonen. Klik hier voor een overzicht van onze locaties. Voor het wonen in een woonzorgcentrum of een verpleeghuis heeft u een indicatie nodig.

Appartementen

De ouderenzorg verandert snel. Ouderen willen of moeten steeds langer thuis blijven wonen, ook als ze een (lichte) zorgvraag hebben. Hebben ze bovendien een inkomen dat hoger is dan €38.000 per jaar, dan kunnen ze niet meer bij een woningcorporatie terecht voor een passend huurwoning.

Met onze appartementencomplexen Floridusstate (Bolsward), Nij Walpert (Wommels) en Gaasterlânhûs (Balk) bieden we een mooi alternatief.

Contact

Voor vragen over het wonen in een woonzorgcentrum of verpleeghuis kunt u contact opnemen met onze afdeling zorgbemiddeling:

T. 0515 - 853 845
E. zorgbemiddeling@patyna.nl

Voor vragen over het huren van een appartement in Floridusstate (Bolsward), Nij Walpert (Wommels) en het Gaasterlânhûs (Balk) kunt u contact opnemen met onze verhuursadministratie.

T. 06 - 55 33 01 25
E. alie.vandermeer@patyna.nl