Locaties

Bent u op zoek naar een servicewoning, aanleunwoning, kleinschalige zorgwoning of een woonzorgcentrum, waar u prettig kunt wonen? Patyna heeft ruim 30 locaties in verschillende dorpen en steden waar wonen met 24-uurs zorg mogelijk is.

U heeft ruim keus uit wonen met zorg in de gemeenten Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Littenseradiel, Franekeradeel en Tytsjerksteradiel. Op de website kunt u zich alvast oriënteren. Voor meer informatie kunt u bellen met de locatie van uw keuze. Een rondleiding is mogelijk.

Wilt u graag wonen in één van onze locaties? Onze klantadviseurs helpen u graag met het regelwerk van uw aanvraag. Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar via 0515 - 853 853.