Mei elkoar!

Ervaringen en klachten

Bij Patyna vinden het belangrijk dat u tevreden bent met de zorg en dienstverlening die we bieden. Dat kunnen positieve ervaringen zijn of suggesties voor verbetering. We horen dat graag van u, zodat we u nog beter van dienst kunnen zijn.

Ervaringen met Patyna

Wij staan met onze locaties, behandelaren en thuiszorgteams op ZorgkaartNederland. Dit is een website van de Patiëntenfederatie Nederland. Mensen delen hier hun ervaringen met de zorg met elkaar. Graag horen we wat u van ons vindt.

Klachten

Soms gaan dingen anders dan u verwacht. Graag maken we dat met u bespreekbaar. U kunt uw klacht of suggestie voor verbeteringen aan ons kenbaar maken op de volgende wijze:

 • Bespreek uw klacht in de eerste instantie met uw contactpersoon. Dat is meestal de beste en snelste manier om problemen op te lossen;
 • Neem contact op met de teamleider van de locatie;
 • Neem contact op met de klachtenfunctionaris; deze heeft een onafhankelijke positie en bemiddelt bij klachten.

Klachtenfunctionaris

De onafhankelijke klachtenfunctionaris voor cliënten van Patyna en hun naasten is Linda de Boon van Quasir. Zij is bereikbaar via het contactformulier of:Linda de Boon
Harste 15
8602 JX Sneek
T. 0515 - 853 853
M. 06 - 51775427
E. klachtenfunctionaris@patyna.nl

Komt u er na bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit en u wilt uw klacht indienen, dan kunt u dit doen bij de Raad van Bestuur van Patyna. De klachtenfunctionaris kan u vertellen hoe u dat doet.

Cliëntenvertrouwenspersoon

Als cliënt of wettelijke vertegenwoordiger kunt u ondersteuning vragen van de cliëntenvertrouwenspersoon bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg, de Wet zorg en dwang. De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk en staat naast u.

De onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon voor cliënten van Patyna of hun wettelijke vertegenwoordiger is Petra de Wijn van Quasir. Zij is bereikbaar via:

 • Telefoon 06-82532493 of 085-4874012 (algemeen nummer);
 • Een mail te sturen naar petradewijn@quasir.nl;
 • Of door haar op te zoeken wanneer ze aanwezig is op de locatie.


Petra de Wijn
Harste 15
8602 JX Sneek

T. 085-4874012
M. 06-82532493
E.
petradewijn@quasir.nl

Commissies

Mocht na behandeling van de klacht geen oplossing komen. Patyna is aangesloten bij twee landelijke commissies waaraan u uw klacht kunt voorleggen:

 • Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg
  Als u een bindende uitspraak wilt, kunt u bij deze commissie terecht.
 • Klachtencommissie Wzd
  De KCOZ behandelt uitsluitend klachten over onvrijwillige zorg die op basis van de Wet zorg en dwang wordt verleend.

Klachtenregeling

De werkwijze hoe wij omgaan met klachten staat uitgebreid beschreven in onze klachtenregeling. De klachtenregeling is zowel bedoeld voor cliënten die in een locatie van Patyna verblijven als cliënten van Patyna die thuis wonen.