Mei elkoar!

Ervaringen en klachten

Bij Patyna vinden het belangrijk dat u tevreden bent met de zorg en dienstverlening die we bieden. Dat kunnen positieve ervaringen zijn of suggesties voor verbetering. We horen dat graag van u, zodat we u nog beter van dienst kunnen zijn.

Ervaringen

Wij staan met onze locaties, behandelaren en thuiszorgteams op ZorgkaartNederland. Dit is een website van de Patiëntenfederatie Nederland. Mensen delen hier hun ervaringen met de zorg met elkaar. Graag horen we wat u van ons vindt.

Klachten

Soms gaan dingen anders dan u verwacht. Graag maken we dat met u bespreekbaar. U kunt uw klacht of suggestie voor verbeteringen aan ons kenbaar maken op de volgende wijze:

  • Bespreek uw klacht in de eerste instantie met uw contactpersoon. Dat is meestal de beste en snelste manier om problemen op te lossen;
  • Neem contact op met de teamleider van de locatie;
  • Neem contact op met de klachtenfunctionaris; deze heeft een onafhankelijke positie en bemiddelt bij klachten.

De onafhankelijke klachtenfunctionaris voor cliënten van Patyna en hun naasten is Linda de Boon van Quasir.

Commissies

Mocht na behandeling van de klacht geen oplossing komen. Patyna is aangesloten bij twee landelijke commissies waaraan u uw klacht kunt voorleggen:

  • Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg
    Als u een bindende uitspraak wilt, kunt u bij deze commissie terecht.
  • Klachtencommissie Wzd
    De KCOZ behandelt uitsluitend klachten over onvrijwillige zorg die op basis van de Wet zorg en dwang wordt verleend.

Linda de Boon
Harste 15
8602 JX Sneek
T. 0515 - 853 853
M. 06 - 51775427
E. klachtenfunctionaris@patyna.nl