Mei elkoar!

Voor de pers

De afdeling Communicatie informeert journalisten graag over de nieuwste ontwikkelingen en andere nieuwswaardige zaken over Patyna. De meeste nieuws- en persberichten delen wij ook via onze sociale media.

Contacten met de media verlopen altijd via de afdeling Communicatie. Dit kunnen inhoudelijke vragen zijn, maar ook verzoeken om interviews met medewerkers van Patyna. Voor persvragen kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie via 0515-853848 of communicatie@patyna.nl (tijdens kantooruren).

Fotograferen, filmen en geluidsopnamen

De privacy van onze cliënten, bewoners en medewerkers is voor ons erg belangrijk. Daarom is het niet toegestaan om opnamen te maken in gebouwen of op terreinen van Patyna zonder dat daarvoor toestemming is gegeven. Onder opnamen verstaan we alle vormen van geluid- en/of beeldregistratie. Het is ook niet toegestaan om terreinen of gebouwen te betreden met ingeschakelde opnameapparatuur, tenzij de afdeling Communicatie hiervoor toestemming verleent.

Wilt u graag fotograferen, filmen of geluidsopnamen bij ons maken? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie via bovenstaande contactgegevens.