Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Bestuur en toezicht

De dagelijkse leiding van Patyna is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur van Patyna bestaat uit Johan Krul (voorzitter) en Anneke Aldenkamp (lid).

De Raad van Bestuur is bereikbaar via rvb@patyna.nl.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Patyna en het beleid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Mevr. S. Faber (voorzitter)
  • Dhr. K. Engelse
  • Dhr. A.J. de Boer
  • Dhr. J.T. Tamsma
  • Mevr. M.A. Fokkens-Kelder

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het mailadres: rvt@patyna.nl.

Documenten Raad van Toezicht

Bestuur en toezicht van Patyna