Mei elkoar!

Bestuur en toezicht

Raad van Bestuur

De dagelijkse leiding van Patyna is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit Renate Kamphuis en Elo Gramsbergen. De Raad van Bestuur is bereikbaar via rvb@patyna.nl.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Patyna en het beleid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is bereikbaar via rvt@patyna.nl.

Bekijk hier het rooster van aftreden.