Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Project 'Op Stap'

Samen met ROC Friese Poort en Pastiel bieden we een uniek project aan: Op Stap. Via een speciale, interne mbo-opleiding binnen Patyna leiden we op naar een betaalde baan binnen de zorg.

De deelnemers aan het project 'Op Stap' zijn uitkeringsgerechtigden, een aantal met een achtergrond als statushouder, en vaste medewerkers van Patyna, die zich laten omscholen. Allemaal worden ze begeleid door een ervaren werkbegeleider, die hen in de praktijk het vak leert.

De deelnemers worden opgeleid in Talma State (Heeg), Nij Mariënacker (Workum), Finke (Koudum), Teatskehûs (Blauwhuis), Aylva State (Witmarsum) en Avondrust (Makkum).

Niveau 2 zorgondersteuner

Na een korte stage volgen ze een jaar lang een speciale opleiding. Als ze deze opleiding succesvol afronden, krijgen ze meteen een vast contract als helpende voor minimaal 24 uur per week. Statushouders, die problemen hebben met de Nederlandse taal, volgen eerst een ander traject waarbij ze stapsgewijs verschillende certificaten kunnen halen, waarna ze een jaar later alsnog met het zorg- en welzijnsproject kunnen starten. Op dit moment zijn alle opleidingsplekken voor niveau 2 gevuld.

Niveau 3 verzorgende I.G. / maatschappelijk verzorgende

De opleiding start in november 2019 en duurt twee jaar. Na afronding ontvangen de deelnemers twee diploma's. Tijdens de opleiding zal welzijn een groot onderdeel vormen.

Contact

Wil je meer weten over het project Op Stap? Neem dan contact op met Nanda Sinnema via nanda.sinnema@patyna.nl.Op Stap Fryslân

'Op Stap' krijgt een provinciaal vervolg. In 'Op Stap Fryslân' gaan we samen met Zorggroep Sint Maarten, Leppehiem en ZuidOostZorg kandidaten opleiden voor een baan in de zorg op niveau 1 of 2. Dit gebeurt via een speciale interne mbo-opleiding, verzorgd door ROC Friese Poort (bedrijfsopleidingen) op verschillende locaties.

Klik hier voor meer informatie