Mei elkoar!

Revalidatie bij een longaandoening

Bij een longaandoening, zoals COPD, zorgen uw longen niet meer 100% voor een goede ademhaling. Met extra zuurstof en juiste behandeling en leefstijlaanpassingen verlichten de klachten.

Bij Patyna kunt u revalideren op de revalidatie-afdeling van de Ielânen in Sneek. Wij bieden diverse therapieën aan, die uw klachten helpen verminderen en de kwaliteit van leven helpen verbeteren. Hierbij kunt u denken aan het opbouwen van conditie, voedingsadviezen en psychologische ondersteuning. Het algemene doel is het verbeteren van lichamelijke conditie en het aanleren van vaardigheden om beter met de longaandoening om te kunnen gaan.

Wat is COPD?

COPD is een longziekte waarbij uw longen zijn beschadigd. Ademen is moeilijker en u heeft minder energie. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte). Als u COPD heeft kunnen dagelijkse activiteiten lastig zijn, zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden.

Uw revalidatie bij Patyna

U revalideert bij ons op basis van een persoonlijk revalidatieplan. In dit plan staan onder andere de met u gemaakte afspraken, uw revalidatiedoelen, hoe u uw doelen gaat halen en de verwachte datum van terugkeer naar huis. Het revalidatieplan is de leidraad voor uw revalidatie bij Patyna.

Het revalidatieteam, onder leiding van de specialist ouderengeneeskunde, ondersteunt en begeleidt uw revalidatie. Afhankelijk van uw revalidatiedoelen worden behandelaren ingezet, zoals logopedisten, diëtisten of fysiotherapeuten.

Revalideren gaat de hele dag door. Het aantal behandeluren hangt af van uw persoonlijke situatie. Daarnaast stimuleren wij u om buiten therapietijden zoveel mogelijk te oefenen en zelf te doen, zodat u uw zelfstandigheid vergroot. De duur van het revalidatietraject wordt met u besproken.

Wordt de revalidatie vergoed?

De kosten voor de revalidatie worden grotendeels vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt alleen het eigen risico.

Zorg na uw revalidatie

Als uw revalidatieproces succesvol verloopt, dan kunt u op een gegeven moment weer terugkeren naar huis. Ook na uw revalidatie helpt Patyna. Als het nodig is, dan kunt u uw revalidatie bij ons voortzetten in de vorm van poliklinische behandeling.

Heeft u thuiszorg nodig, dan kunt u terecht bij Thuiszorg Patyna. Is terugkeren naar huis niet meer mogelijk? Wij adviseren en ondersteunen u bij het vinden van een woonomgeving, die bij u past.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaars via 0515 - 853 845 of zorgbemiddeling@patyna.nl.