Mei elkoar!

Revalidatie bij hartfalen

Wanneer u hartfalen heeft, verandert uw leven. U kunt zich angstig of onzeker voelen en/of lichamelijke beperkingen ervaren. Op de revalidatie-afdeling van de Ielânen in Sneek helpen wij u bij deze chronische ziekte.

Hartrevalidatie is een programma waarbinnen wij diverse therapieën aanbieden, die uw klachten helpen verminderen en kwaliteit van leven helpen verbeteren. Hierbij kunt u denken aan conditie verbeteren, ademhalingsoefeningen, voedingsadviezen en psychologische ondersteuning. Het algemene doel is verbeteren van de lichamelijke conditie en het aanleren van vaardigheden om thuis beter met de hartaandoening om te kunnen gaan.

Uw revalidatie bij Patyna

U revalideert bij ons op basis van een persoonlijk revalidatieplan. In dit plan staan onder andere de met u gemaakte afspraken, uw revalidatiedoelen, hoe u uw doelen gaat halen en de verwachte datum van terugkeer naar huis. Het revalidatieplan is de leidraad voor uw revalidatie bij Patyna.

Het revalidatieteam, onder leiding van de specialist ouderengeneeskunde, ondersteunt en begeleidt uw revalidatie. Afhankelijk van uw revalidatiedoelen worden behandelaren ingezet, zoals ergotherapeuten, diëtisten of fysiotherapeuten.

Revalideren gaat de hele dag door. Het aantal behandeluren hangt af van uw persoonlijke situatie. Daarnaast stimuleren wij u om buiten therapietijden zoveel mogelijk te oefenen en zelf te doen, zodat u uw zelfstandigheid vergroot. De duur van het revalidatietraject wordt met u besproken.

Wordt de revalidatie vergoed?

De kosten voor de revalidatie worden grotendeels vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt alleen het eigen risico.

Zorg na uw revalidatie

Als uw revalidatieproces succesvol verloopt, dan kunt u op een gegeven moment weer terugkeren naar huis. Ook na uw revalidatie helpt Patyna. Als het nodig is, dan kunt u uw revalidatie bij ons voortzetten in de vorm van poliklinische behandeling.

Heeft u thuiszorg nodig, dan kunt u terecht bij Thuiszorg Patyna. Is terugkeren naar huis niet meer mogelijk? Dan adviseren en ondersteunen wij u bij het vinden van een woonomgeving, die bij u past.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaars via 0515 - 853 845 of zorgbemiddeling@patyna.nl.