Mei elkoar!

Revalidatie bij Parkinson

De ziekte van Parkinson kan lichamelijk en geestelijk impact hebben op uw leven. De revalidatie is gericht op het verbeteren van dagelijkse handelingen in de thuissituatie.

We bieden deze revalidatie op de revalidatie-afdeling van Bloemkamp in Bolsward.

Wat is Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een hersenaandoening waarbij een kleine groep cellen in de hersenen beschadigt en afsterft. Daardoor kunnen de cellen geen dopamine meer aanmaken. Die stof hebben we nodig om soepel te kunnen bewegen en onze lichaamsbewegingen onder controle te houden.

Uw revalidatie bij Patyna

U revalideert bij ons op basis van een persoonlijk revalidatieplan. In dit plan staan onder andere de met u gemaakte afspraken, uw revalidatiedoelen, hoe u uw doelen gaat halen en de verwachte datum van terugkeer naar huis. Het revalidatieplan is de leidraad voor uw revalidatie bij Patyna.

Het revalidatieteam, onder leiding van de specialist ouderengeneeskunde, ondersteunt en begeleidt uw revalidatie. Afhankelijk van uw revalidatiedoelen worden behandelaren ingezet, zoals ergotherapeuten of fysiotherapeuten. De Parkinsonverpleegkundige van Patyna werkt nauw samen met de afdeling Neurologie en de Parkinsonverpleegkundige van het ziekenhuis.

Revalideren gaat de hele dag door. Het aantal behandeluren hangt af van uw persoonlijke situatie. Daarnaast stimuleren wij u om buiten therapietijden zoveel mogelijk te oefenen en zelf te doen, zodat u uw zelfstandigheid vergroot. De duur van het revalidatietraject wordt met u besproken.

Wordt de revalidatie vergoed?

De kosten voor de revalidatie worden grotendeels vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt alleen het eigen risico.

Zorg na uw revalidatie

Het kan zijn dat u na uw revalidatieperiode na zorg nodig heeft. Eventueel kunt u in samenspraak met uw huisarts of medisch specialist terugkomen naar de revalidatielocatie voor een poliklinische behandeling.

ParkinsonNet

Alle zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van Parkinson patiënten zijn verenigd in het landelijk netwerk ParkinsonNet. Kijk ook op www.parkinsonnet.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaars via 0515 - 853 845 of zorgbemiddeling@patyna.nl.

ParkinsonNet

Alle zorgverleners, die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van cliënten met de ziekte van Parkinson, zijn verenigd in het landelijk netwerk ParkinsonNet.

Kijk ook op www.parkinsonnet.nl