Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Behandelteam

Het behandelteam van Patyna biedt deskundige zorg en behandeling aan (thuiswonende) ouderen. Het team bestaat uit diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, psychologen, bewegingstherapeuten, specialisten ouderengeneeskunde en een maatschappelijk werker.

Het behandelteam is toegankelijk voor cliënten én verwijzers. Daarnaast geeft het behandelteam scholingen en trainingen aan zorgmedewerkers.

Contact
  • Tel. 0515 - 428 341
  • Fax 0515 - 428 352 of 0516 - 744 024 (e-fax)
  • Email: behandelteam@patyna.nl
  • Aanwezig op ma. t/m vrij. van 08.30 - 17.00 uur

Ik ben cliënt of familie

Lees meer

Ik ben verwijzer

Lees meer

Scholingen en trainingen

Lees meer