Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Wommels

Wommels is een dorp in de gemeente Súdwest Fryslân. In Wommels hebben we één locatie, waar u kunt wonen met zorg: Nij Stapert.

Het oude gemeentehuis wordt verbouwd tot appartementencomplex voor senioren. De voorlopige planning is dat er begin 2020 gestart kan worden met de verbouw, zodat het nieuwe appartementencomplex eind 2020 in gebruik kan worden genomen.woonzorgcentrum en aanleunwoningen

Nij Stapert

Naar Nij Stapert

appartementencomplex (nieuwbouw)

Gemeentehuis Wommels

Naar Gemeentehuis Wommels